Ostatnio dodane

Względy bezpieczeństwa zdecydowały o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Odrą podczas sierpniowego finału regat The Tall Ships Races i Festiwalu Sztucznych Ogni Pyromagic. Zakaz lotów obowiązywać będzie od 5 sierpnia (godz. 6.00) do 13 sierpnia (godz. 22.00).

Zakaz wynika głównie z faktu lawinowo rosnącej liczby użytkowników dronów, które podczas tak dużych imprez masowych stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) spadający z dużej wysokości na uczestników wydarzenia może doprowadzić do tragedii. Dlatego też Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin zawnioskował do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad terenem imprezy. Efektem jest wydana przez PAŻP w maju decyzja o całkowitym zakazie lotów we wnioskowanym czasie.
Zakaz obejmie obszar w promieniu jednej mili morskiej (a więc ok. 1852 metrów), licząc od mostu na Trasie Zamkowej. Za niedostosowanie się do zakazu drony będą mogły zostać unieruchomione lub zniszczone. Oprócz tego za złamanie zakazu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub rok więzienia.
 
?>