Ostatnio dodane

Na podstawie §11 ust. 1 zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. Przepisy Portowe (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2932; z późn. zm.) Kapitan Portu Szczecin udziela zgody na poruszanie się jednostek określonych w §161 ust.1 pkt. 5 Przepisów Portowych na terenie finału imprezy „The Tall Ship Races 2017”.

Jednostki takie jak: łodzie o charakterze sportowo – rekreacyjnym, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne, skutery wodne, pontony pneumatyczne powinny stosować się do obowiązujących przepisów oraz zachowywać szczególną ostrożność.

Zgoda obowiązuje w okresie od 04 do 08 sierpnia 2017 roku, ale może być czasowo zawieszona w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa imprezy na akwenie. Ewentualna informacja o zakazie pływania zostanie nadana radiowo na kanale roboczym Służby Dyżurnej Kapitanatu Portu Szczecin, będzie także rozpowszechniana przez organizatora imprezy.

 

?>