Ostatnio dodane

Przypominamy, że podczas zbliżającego się finału regat The Tall Ships Races i Festiwalu Sztucznych Ogni Pyromagic przestrzeń powietrzna nad Odrą będzie zamknięta. Zakaz lotów obowiązywać będzie od 5 sierpnia (godz. 6.00) do 13 sierpnia (godz. 22.00).

Decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej m.in. dla dronów podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Urządzenia te podczas tak dużych imprez masowych stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) spadający z dużej wysokości na uczestników wydarzenia może doprowadzić do tragedii. Dlatego też Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin zawnioskował do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad terenem imprezy. Efektem jest wydana przez PAŻP w maju decyzja o całkowitym zakazie lotów we wnioskowanym czasie. Zakaz obejmie obszar w promieniu jednej mili morskiej (a więc ok. 1852 metrów), licząc od mostu na Trasie Zamkowej.
Drony, które znajdą się w przestrzeni powietrznej, tym samym łamiąc zakaz lotów, zostaną sprowadzone na ziemię. Podczas tegorocznego finału regat The Tall Ships Races cały obszar objęty zakazem lotów będzie bowiem pod ochroną systemu antydronowego Jastrząb. System monitoruje przestrzeń powietrzną w czasie rzeczywistym, rozróżniając przy tym drony od innych obiektów, takich jak chociażby ptaki. Automatyczny alarm jest aktywowany w momencie wykrycia „intruza” w strefie chronionej, umożliwiając podjęcie odpowiednich środków zaradczych. 
System pozwala również na przerwanie lotu bezzałogowego statku powietrznego i na skuteczne sprowadzenie go na ziemię. Jest to niezmiernie ważne w przypadku imprez masowych, kiedy inne sposoby neutralizacji mogłyby stanowić dodatkowe zagrożenie dla zgromadzonych osób. Więcej informacji odnośnie systemu znajduje się na stronie: http://www.thehawksystem.com/pl/. Za dostawę i funkcjonowanie systemu odpowiada podczas zlotu żaglowców firma Hertz Systems z Zielonej Góry.
 
 Hertz Systems jasne tło
 
 
?>